Economia · 24 de Setembre de 2009. 22:48h.

Victòria legal contra les autopistes

La Diputació de Lleida guanya un recurs a Acesa

Victòria legal contra les autopistes

Imatge d'un peatge d'autopista

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha resolt favorablement a favor de la Diputació de Lleida en relació al recurs contenciós administratiu que es va interposar contra el ministeri Economia i Hisenda, referent a les bonificacions de les quotes tributaries de l´impost de bens immobles (IBI) concedides a la societat Autopistas Concesionaria Española, SA. (Acesa).

La Diputació ha vingut atorgant una bonificació anual del 95% del deute tributari en l’IBI de característiques  especials, en aquelles referències cadastrals relatives als trams d’autopistes de peatge que travessen diferents municipis de les comarques de Lleida i dels quals la Diputació de Lleida té delegada la gestió d’aquest tribut.
La corporació sempre ha defensat el dret dels ajuntaments a esser compensats per l’Estat en aquesta bonificació.

Per aquest motiu es va presentar sol·licitud de compensació davant el Ministeri d’Economia i Hisenda, que la qual va desestimar la petició de compensació als nostres municipis. Aquella resolució posava fi a la via administrativa i obria la via davant la sala contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que finalment ha donat la raó a la Diputació de Lleida.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat