Publicitat
Economia · 28 d'Agost de 2012. 15:54h.

Totes les condicions 'polítiques' del rescat

CiU va votar la Llei que estableix durs requisits

Totes les condicions 'polítiques' del rescat

Rajoy, amb Soraya i Montoro, en una foto d'arxiu

La petició que realitzarà la Generalitat acollint-se al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), implica la imposició d'una sèrie de condicions a l'administració catalana per l'administració central de l'Estat malgrat que el portaveu del Govern, Francesc Homs, digui que no acceptaran "condicions polítiques".

Aquestes condicions estan regulades al reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i a l'àmbit financer, que regula la creació del FLA, creació que ja estava prevista a la llei orgànica 2 / 2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que va ser votada favorablement per CiU.

Les "condicions financeres i fiscals", establertes, al capítol III del decret de creació del FLA, preveuen entre d'altres qüestions, les següents:

- La liquiditat rebuda només pot dedicar-se a afrontar venciments, refinançament de deutes o finançament del dèficit públic.

- L'Estat gestionarà, a càrrec del crèdit concedit, el pagament dels venciments de deute públic que faci la Generalitat.

- En el termini de quinze dies, la Generalitat haurà de presentar al ministeri d'Hisenda un pla d'ajustament que asseguri el compliment dels objectius d'estabilitat i de deute públic i la devolució de les quantitats aportades pel FLA.

- També haurà de presentar un pla de tresoreria, amb tots els moviments i previsions. Durant els cinc primers dies de cada mes la Generalitat enviarà al ministeri les actualitzacions sobre aquest pla de tresoreria.

- La Generalitat està obligada a permetre al ministeri l'accés a tota la informació sobre aquests plans, informació que haurà de remetre-li mensualment.

- L'administració catalana s'ha de sotmetre a la supervisió pel ministeri de l'adopció i execució de les mesures previstes al pla d'ajustament.

- En cas d'incompliment del pla d'ajustament, el decret indica que s'aplicarà el que estableix la llei d'estabilitat pressupostària, que es remet a la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (lofca): D'una banda, "la no disponibilitat de crèdits", i de l'altra,  que "les competències normatives que s'atribueixin a les comunitats autònomes en relació amb els tributs cedits passaran a ser exercides per l'Estat".

- Una altra conseqüència de l'incompliment del pla és l'obligació de "constituir un dipòsit amb interessos al Banc d'Espanya equivalent al 0,2 per cent del seu producte interior brut nominal".

- Així mateix, si el ministeri detecta "riscos d'incompliment o incompliment" del pla, podrà enviar "una comissió d'experts per valorar la situació econòmica i pressupostària de l'administració afectada. Aquesta comissió podrà sol·licitar, i l'administració corresponent estarà obligada a facilitar, qualsevol dada, informació o antecedent pel que fa a les partides d'ingressos o despeses".

- També es preveu que, si malgrat tot, la comunitat afectada incompleix les peticions de l'Estat, "el Govern [espanyol], amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, adoptarà les mesures que calguin per obligar a la comunitat autònoma a la seva execució forçosa. Per a l'execució de les mesures, el Govern [espanyol] podrà donar instruccions a totes les autoritats de la comunitat autònoma", que "hauran de tenir en compte qualsevol altre requeriment d'informació "que exigeixi el ministeri".

Publicitat
Publicitat

38 Comentaris

Publicitat
#27 scolanus, barcelona, 30/08/2012 - 14:16

TOTES LES CONDICIONS POLITICAS del RESCAT,diu el titular pero algu a pogut TROVAR dins de tota la redaccio la allo que diu? o soc tonto o dumes estan les financeres.No parlen dels controls IN SITU de gent del PP (incluida la dele )Si algu veu mes clar que expliqui quines son .gracies xet

#26 viva españa, barcelona freedom, 29/08/2012 - 15:52

ya era hora que se controlara el chupeteo nacionalsita seguro omnium estara preocupada de no cobrar

#25 dimecres, barcelona, 29/08/2012 - 13:33

Quan i per què ,o a canvi de què CIU va votar aquesta llei?

#24 LLCR59, Banyoles, 29/08/2012 - 12:43

El Sr. Mas s'ha venut el cotxe per comprar gasolina...

#23 LLCR59, Banyoles, 29/08/2012 - 12:41

O sigui:
"Jo et dono diners a tu; i tu amb els diners que t'he donat jo, em fas un crèdit i em tens agafat pels collons per secula seculorum".
El negoci de lers cabres SR. Mas, el negoci de les cabres...