Publicitat
Economia · 28 d'Octubre de 2010. 20:03h.

La retallada als empleats públics contractats, al TC

L'Audiència Nacional porta el cas al Tribunal Constitucional

La retallada als empleats públics contractats, al TC

Imatge d'una manifestació contra les retallades salarials

La sala del Social de l'Audiència Nacional ha plantejat una qüestió d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional per la retallada salarial als treballadors de la Fàbrica de Moneda i Timbre. Segons el tribunal, la decisió del Govern espanyol ha pogut vulnerar els drets de llibertat sindical, negociació col·lectiva i igualtat de 1.700 treballadors públics. Aquesta resolució podria afectar a més de 700.000 treballadors públics si prospera. La petició fa referència als treballadors públics contractats, però no als funcionaris que tenen un altre règim laboral.

L'Audiència Nacional dubta que la retallada salarial que el Govern espanyol va aplicar als treballadors públics contractats, és a dir, els que no són funcionaris, sigui constitucional. La decisió d'enviar-ho al TC es basa en la diferenciació de la negociació col·lectiva entre funcionaris i contractats. Els magistrats dubten que sigui possible suspendre, modificar o suprimir un conveni col·lectiu quan està vigent per la via d'un decret-llei tot i que s'al·leguin raons d'extrema necessitat. L'Audiència Nacional considera que aquesta manera de procedir afecta al contingut essencial dels drets fonamentals de la llibertat sindical i la negociació col·lectiva.

Ara bé, els magistrats asseguren que si el Govern espanyol no hagués escollit la via del decret-llei i ho hagués aprovat a través d'un projecte de llei pel procediment d'urgència, la constitucionalitat de la norma no es posaria en qüestió. Segons afirmen els magistrats, el tribunal està obligat "a valorar si concorrien o no les raons d'extraordinària i urgent necessitat per a l'execució de les mesures promogudes pel RDL8/2010, i la nostra resposta és necessàriament positiva, ja que si no s'haguessin comès urgentment mesures orientades a la reducció radical del dèficit públic, pot assegurar-se que els atacs especulatius contra la nostra economia s'haurien intensificat".

El passat 7 d'octubre, la Sala del Social de l'Audiència Nacional va dictar una providència en la que manifestava els seus dubtes sobre la redacció de l'article del decret de mesures antidèficit, sobretot en l'apartat que afectava a la retallada de sous de treballadors públics contractats.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat