Economia · 23 de Març de 2011. 14:57h.

Com sortir de la crisi

Les propostes del Govern per a la cimera de divendres

Com sortir de la crisi

Manifestació de treballadors de derbi

El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) ha lliurat al Govern, als Grups Parlamentaris i als actors socials i econòmics que participaran a la Cimera Econòmica del 25 de març, un informe que recull una anàlisi de la situació i perspectives de l’economia catalana i promou el debat sobre les prioritats que han d’orientar les polítiques orientades a la reactivació i al creixement
 
L’Informe presentat pel CAREC es pregunta què cal fer –des del Govern, des del Parlament, i des del consens entre els agents socials i econòmics—, per "facilitar la sortida de la crisi i recuperar la confiança necessària per posar l’economia catalana en la senda d’un creixement equilibrat i sostingut".

L’informe s’articula a partir de quatre grans idees vertebradores: "una primera idea central de l’informe és que cal aprofitar la crisi per facilitar una transformació en profunditat de l’economia catalana"; "la segona és que hem de construir a partir del que tenim. Hem de recuperar el projecte d’una Catalunya emprenedora amb un nucli industrial fort i arrelat, que arrossegui sectors econòmics més intensius i que es projecta cap a nous sectors emergents, intensius en coneixement".

El tercer dels eixos és que "abans de construir cal eliminar. Cal acabar amb les barreres i rigideses de tot tipus que llasten la nostra economia. Els empresaris demanen poder treballar en igualtat de condicions amb els seus competidors en altres països, eliminant traves i obstacles que generen costos i ineficiències. Les administracions públiques no han de dirigir l’activitat empresarial; l’han de facilitar i acompanyar".

"La quarta idea és que per construir el futur caldrà refermar determinats valors. En l’escenari post-crisi la confiança s’haurà de recolzar en la qualitat del marc institucional i normatiu propi de Catalunya".

L’Informe del CAREC identifica quatre grans dèficits que condicionen l’evolució de l’economia catalana: l’ocupació; els problemes vinculats al finançament; la productivitat; i la confiança.

L’àmbit d’actuació més específic és que els resultats de la Cimera puguin ser el punt de partida d’un procés de debat i negociació per posar les bases d’un nou Pacte econòmic i social d’àmbit català, amb l’objectiu d’acordar les mesures prioritàries per reactivar l’economia i consolidar el creixement.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat