Publicitat
Economia · 28 de Juliol de 2017. 10:37h.

CaixaBank guanya un 31% més per la compra del banc portuguès BPI

El conseller delegat evita comentar el procés sobiranista català

CaixaBank guanya un 31% més per la compra del banc portuguès BPI

Jordi Gual (dreta) i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat de CaixaBank

El benefici de CaixaBank, el banc del grup la Caixa, ha augmentat un 31,6% el primer semestre de l'any, fins als 839 milions d'euros, impulsat per la integració, el passat mes de febrer, del banc portuguès BPI, que ha contribuït amb 77 milions a aquest resultat, i la millora dels ingressos financers.

Els resultats van ser presentats aquest divendres a Barcelona pel conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, que, d'altra banda, va declinar fer comentaris sobre la situació política a Catalunya, limitant-se a dir que "nosaltres seguim centrats en el servei als nostres clients, tant a Catalunya com a la resta d’ Espanya".

Fins al juny, el banc presidit per Jordi Gual ha aconseguit un marge brut de 4.280 milions, un 5,7% més, gràcies a la consolidació de BPI i la major generació d'ingressos bàsics del negoci bancari, com les comissions, que creixen gairebé un 24%, fins 1.252 milions, o el marge d'interessos, que se situa als 2.349 milions, un 15% més.

El marge d'explotació cau en aquest període un 4,4%, fins als 1.958 milions, perquè l'evolució de les despeses d'administració i amortització recurrents, amb un total de 2.216 milions, un 10,7% més, reflecteixen la incorporació de BPI , amb uns costos de reestructuració per import de 106 milions el 2017, 96 d'ells durant  el segon trimestre. Els guanys per actius i passius financers es redueixen fins als 177 milions (-70,1%), i els ingressos de la cartera de participades cauen un 2,8%, fins als 389 milions.

Al tancament del juny, CaixaBank suma uns actius sota gestió de 85.590 milions d'euros, un 4,5% més, destacant l'increment del patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs, que arriba als 59.461 milions (+, 49,% ), així com l'evolució positiva dels plans de pensions, amb 26.129 milions (+ 3,6%).

CaixaBank manté el lideratge en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,7%. Els recursos totals de clients se situen als 348.903milions, fet que suposa un augment del 14,8% després de la incorporació de BPI (+ 11,4%), mentre que els crèdits sobre clients bruts ascendeixen als 228.435 milions, un 11, 5% més amb el banc portuguès.

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank se situa en aquest primer semestre al 6,5%, dues dècimes menys que fa un any, i la ràtio de cobertura de la cartera dubtosa millora fins al 50%. Els saldos dubtosos es redueixen 574 milions d'euros el segon trimestre (-2.044 milions d'euros l'últim any), per la millora de la qualitat de la cartera creditícia. Les dotacions per a insolvències se situen als 472 milions, el que representa un 1,5% menys respecte al mateix període del 2016.

L'apartat d'altres dotacions a provisions ascendeix als 763 milions i inclou, principalment, el registre en el semestre de 455 milions associats a prejubilacions, amb 152 i 303 milions el primer i segon trimestre de l'exercici, respectivament, i 154 milions de sanejament a Sareb.

Les pèrdues per deterioració d'actius financers i altres dotacions a provisions arriben als 1.235 milions d'euros. A data de 30 de juny, la cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda es manté estable, en 6.258 milions d'euros, amb una ràtio de cobertura del 58%.

Durant el primer semestre CaixaBank ha venut immobles per 669 milions en vendes (+ 9,7% respecte al mateix període de 2016), i acumula ja resultats positius des del quart trimestre del 2015. Els actius immobiliaris destinats al lloguer ascendeixen a 3.086 milions d'euros nets de provisions i la ràtio d'ocupació d'aquesta cartera és del 90%.

La ràtio de capital de qualitat (índex de solvència) es va situar al tancament del semestre a l'11,5%, dins dels objectius del pla estratègic de l’entitat per al 2018, que preveu que la solvència es mogui a una forquilla entre el 11% i el 12%.

Publicitat
Publicitat

1 Comentaris

Publicitat
#1 Carlos Gomez, un saludo del sebolla, 28/07/2017 - 16:36

Estara content el Carod-Rovira.