Publicitat
Economia · 2 de Febrer de 2017. 10:55h.

CaixaBank guanya gairebé un 30% més

El benefici ha superat el 2016 els mil milions d'euros

CaixaBank guanya gairebé un 30% més

Jordi Gual és el president de CaixaBank, el banc del grup ‘la Caixa’

CaixaBank, el banc del grup la Caixa, ha obtingut el 2016 un benefici net de 1.047 milions d'euros, un 28,6% més que l'any anterior, un resultat que prové de la millora dels ingressos, la reducció de les despeses i els menors extraordinaris, i que suposa depassar els 1.000 milions de guanys per primera vegada des del 2011.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, han presentat aquest dijous a Barcelona els resultats del banc, segons els quals, l'entitat ha reduït en aquest període la seva ràtio de morositat fins al 6,9%, dues desenes menys que fa un any, i ha realitzat provisions per valor de més de 1.000 milions d'euros.

L'entitat ha registrat el quart trimestre una provisió addicional de 110 milions d'euros per fer front a possibles reclamacions per les clàusules sòl, que el mateix banc va retirar l'octubre del 2015. Aquesta dotació s’afegeix als 515 milions que ja havia reservat per a aquesta qüestió el 2015, la qual cosa situa l'import global de provisions per aquest concepte als 625 milions. És la meitat de l'impacte total -1.250 milions- que tindria per al banc, segons les seves estimacions, la devolució total d'aquestes clàusules als seus clients amb caràcter retroactiu.

D'altra banda, l'estimació de la cobertura per a insolvències redueix la necessitat de provisions de la cartera creditícia en 676 milions d'euros, mentre que l'aplicació de la circular del Banc d'Espanya sobre aquest afer ha obligat l'entitat a realitzar dotacions per 656 milions a la cartera d'adjudicats disponibles per a la venda.

El resultat abans d'impostos de CaixaBank assoleix el 2016 els 1.538 milions d'euros, el que suposa un creixement del 141%, i el resultat del negoci bancari i assegurador, excloent l'activitat immobiliària i les participades, ascendeix als 1.979 milions. El benefici obtingut el 2016 s'explica per la millora de l'evolució dels ingressos i les despeses recurrents, que permet que el marge brut es mantingui estableals 7.827 milions i el marge d'explotació creixi un 15,3%, fins als 3.711 milions.

Així mateix, el resultat de l'últim any ve condicionat pel menor impacte de les despeses extraordinàries respecte al 2015, concretament un 55% menys, i la reducció de les pèrdues per deteriorament d'actius financers i d’altres provisions, que cauen un 57,5%, fins als 1.069 milions. El marge d'interessos disminueix un 4,5% el 2016, fins als 4.157 milions d'euros, i els ingressos per comissions se situen als 2.090 milions, un 1,2% menys que l'exercici anterior.

Els saldos dubtosos, han descendit un 14% el 2016, fins als 2.346 milions, i la cartera d'actius adjudicats nets disponibles per a la venda se situa als 6.256 milions, amb una reducció de més de 1.000 milions l'últim any. El crèdit brut a la clientela se situa als 204.857 milions al tancament del 2016, un 0,7% menys que el 2015, si bé la cartera sana creix un 0,4%. Els recursos de clients ascendeixen als 303.895 milions, amb un augment del 2,5% el 2016, i els recursos en balanç assoleixen els 217.123 milions, amb un creixement destacat del 13,6 % de l'estalvi a la vista i una reducció del 35 % de l'estalvi a termini.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat